Arup Sogns Beboerhus er samlingspunktet for mange af egnens aktiviteter, og benyttes ikke blot af foreningen, men lejes også ud til alle interesserede ved afholdelse af fester, foreningsmøder, danseklubber, kortspil, og gymnastik.
Huset byder på mange forskellige anvendelsesformål, da der i tilknytning til huset er et stort moderne resturationskøkken, hvor man også kan leje service.
Husets to sale udlejes både separat og samlet, og med eller uden brug af køkken.